Usługi rachunkowe – Nowoczesne systemy finansowe

Witamy na stronie głównej

Warto, aby każda firma miała w swojej kadrze osobę, która zajmowałaby się wyłącznie kwestiami formalnymi. Próba oddelegowania jednego z pracowników do tej funkcji może niestety skończyć się niepowodzeniem. Obecnie regulacje prawne są na tyle rozbudowane i nierzadko skomplikowane, że wyłącznie osoby doświadczone w branży są w stanie im podołać. Nowoczesne systemy finansowe proponują usługi właśnie takich osób.

Prowadzenie rachunkowe firm

Prowadzenie rachunkowe firm

Zajmujemy się między innymi: fakturami zakupu, sprzedaży, wyciągami bankowymi, raporty kasowe itp.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtów

Pomożemy prowadzić KPiR i kontrolować wszelkie działania gospodarcze w uproszczonej formie.

Obsługa kadrowo-płacowa firm oraz ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa firm oraz ZUS

Sporządzanie list płac; umów zlecenia i o dzieło; prowadzenie akt osobowych pracowników;

Wyliczanie należnych podatków

Wyliczanie należnych podatków

W ramach świadczonych usług zajmujemy się także wszelkimi zadaniami związanymi prowadzeniem ewidencji środków trwałych